kontenery wrocław

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 666 050 666

tel. 666 020 266

Zamów kontener, kruszywa oraz wywóz gruzu i odpadów

Pozwolenia na wywóz śmieci, gruzu i innych odpadów


Zgodnie z decyzją Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa nr WSR-OG.6233.95.2012.MW, firma GreenTree otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i wywozu na wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne. Decyzja ta ważna jest aż do 2022 roku.

wywóz śmieci pozwolenie wywóz odpadów pozwolenie wywóz gruzu pozwolenie

Na liście pozwoleń odpadów przewidywanych do transportu znajdują się między innymi:

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia Ołów
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady opakowaniowe
Usunięte tynki, tapety i okleiny itp.
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Inne niewymienione odpady
Opakowania z drewna
Opakowania ze szkła
Opakowania z metali
Gruz ceglany

GreenTree Wrocław Cynk
Cyna
Szkło
Asfalt
Drewno
Aluminium
Żelazo i stal
Odpadowa papa
Mieszaniny metali
Tworzywa sztuczne
Miedź, brąz, mosiądz
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Materiały konstrukcyjne zawierające gips
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

GREEN TREE Tomasz Pasternak
Kamienna 100/4
50-547 Wrocław

Tel. 666 050 666
Tel. 666 020 266
NIP: 899-239-94-16
REGON: 021846999
E-mail: biuro@kontenerygreentree.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Green Tree 2023