kontenery wrocław

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 666 050 666

tel. 666 020 266

Zamów kontener, kruszywa oraz wywóz gruzu i odpadów

Nowy trend spółdzielni mieszkaniowych


Kontener na gruz

Od ponad roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz elektrośmieci. Przede wszystkim nie wolno już ich mieszać. Coraz częściej odpadów takich nie musimy pozbywać się sami, nie musimy zatem ich nigdzie dostarczać na własną rękę.

Coraz częściej za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych organizowane są regularne zbiórki, z których warto skorzystać. Wówczas firma, która odbiera odpady w naszej okolicy dostarcza specjalne kontenery na odpady po wcześniejszym ogłoszeniu terminu takiej zbiórki, ustawiając je w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób.

Czas udostępnienia to zazwyczaj 3-4 dni, więc nawet zapominalscy mają szansę wykorzystać tę możliwość. Zazwyczaj raz do roku, niekiedy raz na pół roku, ustalane są harmonogramy odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, elektrośmieci.

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości mogą zwrócić się do firmy odbierającej odpady z prośbą o zorganizowanie zbiórki. W takim przypadku firma otrzymująca zgłoszenie, mająca podpisaną umowę na odbiór odpadów w danej gminie ma obowiązek podstawienia kontenerów na odpady we wskazanych przez ww. organy miejscach w ustalonym czasie.

Oczywiście istnieje możliwość samodzielnego dowozu odpadów do tzw. PSZOK-ów, czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie każdej gminy. Zazwyczaj jednak większość z nas korzysta z kontenerów na odpady udostępnionych w określonych wcześniej miejscach i czasie z prozaicznej przyczyny. Jest to po prostu wygodniejszy sposób pozbywania się śmieci.

Warto wspomnieć czym są poszczególne rodzaje odpadów. Odpady wielkogabarytowe znajdują się w niemalże każdym domu czy mieszkaniu. To rzeczy, które ze względu na duże rozmiary bądź wagę zwyczajnie nie mieszczą się w standardowych kontenerach. Są to m.in. stoły, łóżka, kanapy, materace, dywany. Pamiętajmy jednak, że nie możemy wyrzucać do podstawionych kontenerów papy i produktów smołowych, styropiany, asfaltu oraz materiałów zawierających niebezpieczny azbest!

Z kolei odpady budowlany i rozbiórkowe powstają podczas wykonywania prac remontowych we własnym zakresie w naszych domach i mieszkaniach. Warto zapamiętać, że w przypadku zlecenia większych prac remontowych specjalistycznej firmie, to ona ma obowiązek wywozu powstałych odpadów!

I ostatnia, coraz większa, grupa odpadów - elektrośmieci. W jej skład wchodzi m.in. sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli lodówki, pralki, telewizory, sprzęt RTV i AGD, ale również sprzęt oświetleniowy, o czym łatwo zapomnieć. Zamiast wyrzucać do śmietnika i narażać się na grzywnę, wszystkie ww. odpady oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny warto zostawić w kontenerze przeznaczonym do tego celu!


GREEN TREE Tomasz Pasternak
Kamienna 100/4
50-547 Wrocław

Tel. 666 050 666
Tel. 666 020 266
NIP: 899-239-94-16
REGON: 021846999
E-mail: biuro@kontenerygreentree.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Green Tree 2023