kontenery wrocław

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 666 050 666

tel. 666 020 266

Zamów kontener, kruszywa oraz wywóz gruzu i odpadów

Co zrobić z zaległym gruzem


Zaległy gruz

Każdy remont, zarówno w mieszkaniu, domu jednorodzinnym czy też większym obiekcie budowlanym wiąże się z koniecznością uprzątnięcia pozostałych po nim odpadów. Jednakże zgodnie z obowiązującym prawem wyodrębnia się różne kategorie odpadów, a co za tym idzie, odmienne sposoby ich składowania, a następnie wywozu i utylizacji.

Odpady poremontowe

Poremontowe odpady dzieli się na dwie główne grupy:

- Nienadające się do ponownego wykorzystania
- Nadające się do ponownego wykorzystania

Pierwsza grupa odpadów wymaga, aby użytkownik danej posesji bądź obiektu wziął pod uwagę przy planowaniu budżetu na remont, koszt związany z wywozem śmieci. Odpady takie, jak eternit, rury azbestowe, papa, szkło, czy też tapety winny być składowane do kontenera, który dostarcza uprawniony podmiot.

Odpady, które mogą być ponownie wykorzystane, jak na przykład gruz budowlany, urządzenia, szafki, armatura lub złom nie muszą trafiać wprost na śmieci. Wykorzystywane są w różnych celach przez właścicieli dokonujących remontów, ale i nie brakuje specjalistycznych firm zajmujących się ich ponowną obróbką.

Możliwość usuwania i ponownego wykorzystania gruzu

Gruz, który zostaje praktycznie po każdym remoncie może znaleźć swoje miejsce w specjalnych kontenerach. Kontenery na gruz dostępne są na wynajem. Cena ów usługi uzależniona jest od ich wymiarów. Warto zwrócić uwagę, że niektóre Firmy wynajmujące kontenery na gruz bardzo często oferują bardzo niskie stawki za podstawienie oraz wywóz kontenera, jednakże może być to związane z koniecznością uiszczenia dodatkowych kosztów, na przykład za wagę śmieci bądź też ich rodzaj.

Warto nadto pamiętać, że gruz może być składowany w tradycyjnych rozmiarów kontenerach, natomiast przy niewielkich jego ilościach (tudzież innych odpadów), można zamówić specjalny, mały kontener o pojemności 2m3. Firma GreenTree zajmuje się zarówno przyjmowaniem gruzu jak i jego przeróbką w celu umożliwienia ponownego wykorzystania. Wtórne zastosowanie tych samych materiałów w budownictwie to bardzo duża oszczędność kosztów względem składowania i wywożenia śmieci po remoncie.

Odpady do ponownego wykorzystania

Warto poszukać informacji, w jakim celu można wykorzystać niektóre z odpadów: zdemontowane szafki, urządzenia AGD czy też armatura często znajduje swoje nowe miejsce na ogródkach działkowych, panele podłogowe, dywany i tym podobne warto powierzyć w ręce organizacji charytatywnych bądź też przekazać bezpośrednio osobom potrzebującym, o ile nie są oczywiście bardzo zniszczone.

Gruz wykorzystywany jest między innymi do budowy dróg, fundamentów, mostów, wzniesień, umacniania podjazdów i nawet ścieżek rowerowych oraz do w trakcie tworzenia ogrodów (dla słabo przepuszczalnej gleby to idealne kruszywo zapewniające lepszy drenaż).


GREEN TREE Tomasz Pasternak
Kamienna 100/4
50-547 Wrocław

Polityka prywatności | Regulamin | RODO

Tel. 666 050 666
Tel. 666 020 266
NIP: 899-239-94-16
REGON: 021846999
E-mail: biuro@kontenerygreentree.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone Green Tree 2024